مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر برگزار شد:
مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر برگزار شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر با حضور دکتر خسروی سرپرست دانشگاه پیام نور استان ، معاون اجرایی و مدیران ستادی برگزار گردید.
در این آیین از زحمات خانم دکتر صفری تقدیر و سرکارخانم کریمی از کارکنان دانشگاه به سمت سرپرست دانشگاه منصوب شد.
 
امتیاز دهی