راهنمای دانشجویان جهت ورود به سامانه ریلان ( آزمونهای دروس عمومی) جهت ورود به سامانه ریلاین آدرس زیر را در مرور گر کروم وارد نمایید و راهنمای زیر را به دقت مطالعه نمایید.
lms.chb.pnu.ac.ir
راهنمای آزمون
 
امتیاز دهی