قابل توجه دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور:نحوه برگزاری آزمون پایان ترم دروس کمتر یا مساوی 10 نفر دانشجو + دستورالعمل اجرایی ارزشیابی کلیه ارزشیابی‌های دروسی که تعداد دانشجوی آنها کمتر یا مساوی 10 نفر می‌باشد و از طرف سازمان مرکزی مشخص شده است (فایل پیوست) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 طبق دستور العمل ذیل برگزار می‌گردد:
  1. ارزشیابی به صورت استاد محور می‌باشد.
  1. ارزشیابی به صورت غیر متمرکز و روش انجام آن غیرحضوری است و صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اعلام شده توسط دانشگاه انجام و سوالات آزمون توسط مدرس ذیربط طراحی و بارگذاری می‌گردد.
  1. آزمون در بازه زمانی امتحانات 01/03/1402 لغایت 25/03/1402 و تاریخ از قبل تعیین شده توسط مدرس مربوطه برگزار می‌شود. عدم شرکت دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعلام شده توسط مدرس به منزله غیبت در جلسه امتحان می‌باشد.
  1. ارزشیابی‌های مستمر (میانترم با سهم 8 نمره از 20 نمره ) الزامی و به عهده مدرس مربوطه است.
  1. نوع آزمون (تستی یا تشریحی و یا تستی- تشریحی) توسط مدرس مربوطه تعیین می‌شود.
  1. برگزاری آزمون  پایان نیمسال الزامی است.
  1. شیوه ارزشیابی توسط مدرس و مرکز/واحد به روش‌های مقتضی به اطلاع دانشجویان هر درس رسانده شود.
  1. ارزشیابی الزاماً باید در چهارچوب منبع اعلام شده و در راستای اهداف آموزشی درس باشد.
  1. دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای موردنیاز را ندارند لازم است حداکثر تا تاریخ 29/02/1402 موضوع را به مرکز یا محل تحصیل خود اعلام نمایند. ارزشیابی این دسته از دانشجویان توسط مرکز یا واحد مرکز محل تحصیل و یا مرکز یا واحد آزمونی دانشجو انجام می‌شود. مرکز یا واحد مربوطه موظف است تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کند
 
 
 
امتیاز دهی