دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر برای مهرماه سال تحصیلی 1401براساس سوابق تحصیلی در رشته های زیر دانشجو می پذیرد دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر برای مهرماه سال تحصیلی 1401براساس سوابق تحصیلی  در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:


جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس sanjesh.org مراجعه نمایید .
زمان شروع  ثبت نام : 18 مرداد ماه
مزایای دانشگاه:
* وام تحصیلی کل دوره
*شهریه بسیار پایین
*انتخاب محل آزمون
*تغییر رشته آسان
 
امتیاز دهی