قابل توجه دانشجویان گرامی : امکان دریافت گزارش 428 از 8 خرداد ماه 1401 جهت دریافت گزارش 428 (کارت آزمون) تسویه شهریه الزامی است. از حضور دانشجویان فاقد کارت آزمون و کارت دانشجویی درجلسه آزمون جلوگیری خواهد شد
 
امتیاز دهی