قابل توجه دانشجویان گرامی: بازه زمانی برگزاری آزمونهای پایان نیمسال دوم 1401-1400 قابل توجه دانشجویان گرامی: بازه زمانی برگزاری آزمونهای پایان نیمسال دوم 1401-1400
بازه زمانی برگزاری آزمونها از 11 خرداد ماه لغایت 16 تیرمی باشد.
از 11 خرداد لغایت 5 تیر آزمونهای دروس غیر عمومی به صورت حضوری برگزار خواهند شد 
از 12 تیر لغایت 16 تیر آزمونهای دروس عمومی در سامانه edu.pnu.ac.ir به صورت غیر حضوری برگزار می شود.
 
 
امتیاز دهی