امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 حضوری برگزار می شود
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور؛
امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 حضوری برگزار می شود

 امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1401 دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی، طبق اطلاعیه مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، کلیه دانشجویان باید مطابق برنامه امتحانی خود، در موعد مقرر در جلسه آزمون حضور یابند.
 
 
امتیاز دهی