مراسم غبار روبی گلزار شهدای گمنام شهر فرخ شهر به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس حضور ریاست دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر جناب آقای دکتر اسکندری ومسئول بسیج ناحیه مقاومت فرخ شهر جناب سرهنگ احمدی و ریاست محترم شورای شهر فرخ شهر و اعضای شورای شهر اعضای علمی و کارکنان دانشگاه در مراسم غبار روبی گلزار شهدای گمنام فرخ شهر به مناسبت اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس
 
امتیاز دهی