دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر برای مهرماه سال تحصیلی 1400 براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد:
دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر برای مهرماه سال تحصیلی 1400 براساس سوابق تحصیلی  در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:


جهت ثبت نام به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس sanjesh.org مراجعه نمایید .
زمان ثبت نام : از 14 لغایت 20 مردادماه سال جاری
 
امتیاز دهی