اطلاع رسانی آغاز ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور «پس از حمد خدا و درود و صلوات بر خاتم انبیاء(ص)  وخاندان پاکش»    
احتراماً ، به استحضار می رساند ثبت نام بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور از طریق سایت http://quranst.pnu.ac.ir  آغاز گردیده است . مقتضی است با توجه به تنوع قابل توجه رشته های جشنواره که موجب شده است طیف وسیعی از دانشجویان گرامی بتوانند از فیوضات ارتباط با قرآن بهره مند شوند
 
امتیاز دهی