*فوری*قابل توجه دانشجویان محترم : ارزشیابی اساتید نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 از 30 فروردین لغایت 30 اردیبهشت جهت دریافت کارت ورود به آزمون ، جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399  فرم ارزشیابی اساتید را در سیستم گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir تکمیل نمایید. فرم ارزشیابی اساتید از 30 فروردین تا 30 اردیبهشت امکان پذیر است.
 
امتیاز دهی