با هدف توسعه همکاری های دوجانبه امضا شد؛ تفاهم نامه همکاری آموزشی و علمی بین دانشگاه پیام نور و شورای عالی استان های کشور تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه پیام نور و شورای عالی استان ها کشور  شورای به امضای دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور  و علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها رسید.

به گزارش روابط عمومی، در بخشی از این تفاهمنامه آمده است: به منظور ایفای نقش موثر در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و پیشبرد اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و با عنایت به لزوم هماهنگی میان نهادهای مردمی و مراکز علمی و در راستای سیاست گذاری و  برنامه ریزی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی و نیز بسترسازی برای اجرای اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و در راستای اجرای مفاد سند توسعه و اقتدار علمی کشور؛ این تفاهم نامه با تاکید بر همکاری، مشارکت و بهره مندی طرفین از امکانات و ظرفیت های یکدیگر جهت تحقق اهداف مشترک، فی مابین " دانشگاه پیام نور " و " شورای و عالی استان ها" منعقد، امضا و مبادله می شود.

همچنین توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری میان طرفین، بهره مندی متقابل از ظرفیت ها و امکانات یکدیگر و توسعه ارتباطات و تعمیق مناسبات فرهنگی و علمی فی مابین مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه و اعضای شورای عالی و سایر سطوح شوراهای اسلامی در سطح کشور از اهداف این تفاهمنامه ذکر شده است.
 
فايلها
IMG-20200909-WA0025.jpg 10.992 KB
 
امتیاز دهی