وی افزود: دانشجویان می‌تواند پس از انتخاب واحد و ثبت‌نام برای حذف اضافه دروس انتخابی خود از ۸ تا ۲۰ مهرماه اقدام کنند.

بهروز تصریح کرد: دانشگاه پیام‌نور مانند ترم گذشته نیم‌سال تحصیلی مهرماه را به طور کاملاً مجازی در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار می‌کند.