1392/9/16 شنبه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر 
نام استاد گروه درسی
آقای مهدی ابراهیمی هیئت علمی گروه فیزیک
حجت الاسلام والمسلمین سید حسن جلالی هیئت علمی گروه الهیات
خانم بی نظیر گنجی هیئت علمی گروه کامپیوتر
خانم شکیبا رجب پور هیئت علمی گروه زیست شناسی
خانم زیبا سلطانی هیئت علمی گروه علوم تربیتی
خانم زهرا بابادی عکاشه هیئت علمی گروه علوم تربیتی
خانم صغری کیانی هیئت علمی گروه علوم کشاورزی
خانم فرناز محسنی هیئت علمی گروه علوم کشاورزی
جهت مشاهده رزومه روی نام استاد مربوطه کلیک نمائید .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------