1392/9/16 شنبه
دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر
 
از سال 1383 شورای اسلامی شهر فرخشهر با همکاری هیأت مؤسس دانشگاه اقدام به راه اندازی دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر نمودند.
طی بازدید­های متوالی مسئولین پیام نور کشور از این شهر و بررسی امکانات و پتانسیل­های آن با توافق و نظر مساعد مسئولین و همزمن در راستای سیاست توسعه دانشگاه پیام نور کشور، موافقت تأسیس بزرگترین دانشگاه جدید التأسیس پیام نور صادر گردید و این دانشگاه به طور رسمی از سال 1386 ب پذیرش بیش از 400 دانشجو در هشت رشته تحصیلی در مقطع کرشناسی آغاز به فعالیت نمود.
در سال 1392 با پیگیری­های مستمر و بی وقفه مسئولین دانشگاه، ساختمان جدید دانشگاه با 1700 متر زیر بنا شامل 6 کلاس درسی، سایت کامپیوتر و آزمایشگاه قبل از شروع سال تحصیلی 92-93 و با حضور مسئولین و ریاست دانشگاه پیام نور استان افتتاح گردید.
دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر هم اکنون با 800 دانشجو در مقطع کارشناسی در 16 عنوان رشته تحصیلی مشغول به ادامه فعالیت می باشد.


لیست رشته­های  دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر:
 
ردیف نام رشته                               گرایش                              نوع پذیرش               
1 مهندسی فناوری اطلاعات - بر اساس سوابق تحصیلی
2 مهندسی کامپیوتر نرم افزار بر اساس سوابق تحصیلی
3 مهندسی اقتصاد کشاورزی - بر اساس سوابق تحصیلی
4 حسابداری - بر اساس سوابق تحصیلی
5 مهندسی علوم کشاورزی - بر اساس سوابق تحصیلی
6 مهندسی منابع طبیعی محیط زیست بر اساس سوابق تحصیلی
7 زیست شناسی عمومی بر اساس سوابق تحصیلی
8 زیست شناسی علوم گیاهی بر اساس سوابق تحصیلی
9 فیزیک حالت جامد -
10 علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی بر اساس سوابق تحصیلی
11 راهنمایی و مشاوره - بر اساس سوابق تحصیلی
12 جغرافیا و برنامه ریزی شهری - بر اساس سوابق تحصیلی
13 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - بر اساس سوابق تحصیلی
14 جغرافیای انسانی شهری -
15 جغرافیای انسانی روستایی -
16 الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث بر اساس سوابق تحصیلی