1392/9/16 شنبه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسامی و سمت کارمندان دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر 
نام و نام خانوادگی سمت
خانم سیده ریحانه کریمی مسئول اداره امور دانشگاه 
خانم سیده ریحانه کریمی  کارشناس آموزش - کارشناس فناوری اطلاعات- کارشناس آموزشهای آزاد
خانم مهین جمشیدی کارشناسامور مالی - کاربر مالی - کارشناس فارغ التحصیلان
 آقای مجیدعباسی کارشناس امور اداری - کارپرداز - دبیرخانه - کارشناس فرهنگی


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------