1392/9/16 شنبه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسامی و سمت کارمندان دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر 
نام و نام خانوادگی سمت
آقای حشمت الله اسکندری رئیس دانشگاه 
خانم سیده ریحانه کریمی  کاربر ارشد آموزش - کارشناس فناوری اطلاعات- کارشناس آموزشهای آزاد
خانم مهین جمشیدی کارشناسامور مالی - کاربر مالی - کارشناس فارغ التحصیلان
 آقای مجیدعباسی کارشناس امور اداری - کارپرداز - دبیرخانه - کارشناس آموزش


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------