1395/6/3 چهارشنبه
 
 
سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور یک سیستم آموزشی از راه دور می باشد که هدف کلاس های آموزشی آن رفع اشکال می باشد. در این سیستم هیچ اجباری جهت شرکت در کلاس های تئوری وجود ندارد اما حضور در کلاس های عملی الزامی می باشد و عدم حضور به مدت سه جلسه به منزله حذف درس می باشد.
محاسبه نمرات
در سیستم نمره دهی دانشگاه پیام نور بر مبانی 6 نمره میانترم و 14 نمره آزمون پایانی می باشد که این نمره میانترم یا از طریق استاد وارده شده یا خود سیستم به صورت هوشمند اقدام به ثبت نمره می نماید که روش محاسبه نمره میان ترم به صورت زیر می باشد:


برای مثال نمره آزمون 12 می باشد که پس از ضرب در 10 به عدد هفت تقسیم می شود و نمره نهایی 17.14 می باشد.
نحوه ثبت نام:
پس از اعلام نتایج از طریق سازمان سنجش دانشجو می تواند به سیستم جامع آموزشی گلستان به نشانی www.reg.pnu.ac.ir مراجعه نماید و با اسکن مدارک ذیل اقدام به ثبت نام نماید. پس از گذشت 24 ساعت از زمان ثبت نام دانشجو می تواند به دریافت گزارش شهریه(163) و پرداخت شهریه ثابت اقدام نماید و بعد از آن انتخاب واحد نماید.
1-     تعیین وضعیت نظام وظیفه برای آقایان
2-     تصویر صفحه اول و سوم شناسنامه
3-     تصویر رو و پشت کارت ملی
4-     عکس 3*4
5-     تصویر دیپلم و پیش دانشگاهی
6-     ریز نمرات پیش دانشگاهی
پس از ثبت نام و اتخاب واحد دانشجو ملزم به واریز شهریه متغیر و تهیه برنامه کلاسی اعلام شده از سوی دانشگاه می باشد که برنامه مذکور از طریق پرتال دانشگاه پیام نور آن مرکز قابل دسترس می باشد. و زمان تشکیل پرونده فیزیکی به دانشجو اعلام خواهد شد.
منابع:
جهت آشنایی با اینکه دانشجو در طول مدت تحصیل چه واحد هایی را موظف به گذراندن است و یا اینکه دروس انتخابی چه منابعی دارند دانشجو می تواند از مسیر زیر اقدام نماید:
مراجعه به پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی
 www.pnu.ac.ir --> آموزش --> برنامه ریزی آموزشی --> لیست ارائه دروس،منابع درسی و جدول تطبیق
 
 
بيشتر