مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد: تمدید مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور تا 27 تیر مهلت انتخاب واحد ترم تابستانی الکترونیکی دانشگاه پیام نور مجدد تا ۲۷ تیرماه تمدید شد.
به گزارش روابط عمومی، امیرحسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی جهت افزایش دروس ارائه شده و رفع دغدغه دانشجویان انتخاب واحد ترم تابستان الکترونیکی دانشگاه پیام نور تا ۲۷ تیرماه تمدید شد.
لازم به ذکر است ثبت ترم تابستانی الکترونیکی دانشگاه پیام نور از طریق سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir آغاز شده و دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می توانند در این ترم الکترونیکی ثبت نام کنند.
فايلها
88888888.jpg 6.043 KB
 
امتیاز دهی