هفتمین جشنواره کشوری حرکت دانشگاه پیام نور  حوزه های رقابتی جشنواره: انجمن برتر، فعالیت خلاقانه، نشریه، مسابقه، محتوای دیجیتال، کارآفرینی، بخش ویژه، کتاب، اختراع و دانشگاه.
زمان انجام فعالیت: از خرداد ماه 98 لغایت خرداد ماه 99.
مهلت بارگزاری و ارسال آثار: تا 31 مرداد ماه 99.
زمان برگزاری جشنواره: آذر ماه 99 .
علاقمندان می توانند به سامانه : harekat.pnu.ac.ir مراجعه و آثار خود را بارگزاری و ارسال نمایند.
فايلها
unnamed.jpg 71.247 KB
 
امتیاز دهی