جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری دانشگاهیان ( بخش هنر های آوایی) محورهای جشنواره: موسیقی صیل ایرانی، سرود، نواهای محلی.
در دو بخش:  فردی و گروهی 
به میزبانی دانشگاه کردستان
مهلت بارگزاری و ارسال آثار: 3 خرداد لغایت 15 تیرماه 1399 .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی: farhangi.uok.ac.ir  مراجعه نمایید.
نشانی دبیرخانه: سنندج، لوار پاسداران، دانشگاه کردستان، معاونت فرهنگی و اجتماعی.
فايلها
1591893434-img-0129.jpg 18.061 KB
 
امتیاز دهی