چهارمین جشنواره کشوری رویش دانشگاه پیام نور بخش های رقابتی:
1- بخش ویژه: روزی روزگاری کرونا( تمامی شرکت کنندگان در بخش رقابتی جشنواره می توانند علاوه بر بخش رقابتی دلخواه، آثار خود را به بخش ویژه جشنواره با موضوع ویروس کرونا نیز ارسال نمایند.)
2- کانون های برگزیده
3- آثار و دستاوردهای فردی ( فیلم نامه نویسی، عکس، شعر، صنایع دستی، هنرهای تجسمی و...)
4- آثار و دستاوردهای گروهی( تئاتر، فیلم، موسیقی و...)
5- ایداه ها و طرح های برگزیده
آثار دبیرخانه : ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان
تلفن تماس دبیرخانه: 03132608032  داخلی 126
سامانه جشنواره: rooyesh.pnu.ac.ir
آخرین مهلت بارگزاری و ارسال آثار: دی ماه 1399
فايلها
unamed.jpg 98.031 KB
 
امتیاز دهی