جشنواره ویژه نامه ملی کرونا ( کرونا و رسانه) ویژه دانشجویان سراسر کشور محورهای این جشنواره: کرونا و فرهنگ، کرونا و اجتماع، کرونا و اقتصاد، کرونا و سیاست، کرونا و بهداشت، کرونا و دعا ونیایش، کرونا و سلامت روان، کرونا و جهادگران، کرونا و دانشگاه.
علاقه مندان می توانند به سامانه resaneh.pnu.ac.ir مراجعه و آثار خود را تا تاریخ 31/ 06 / 1399 بارگزاری و ارسال نمایند.
آدرس دبیرخانه: کرج، رجائی شهر، بلوار موذن، بلوار شهید کمالی دهقان، دانشگاه پیام نور استان البرز.
فايلها
کرونا-و-رسانه.jpeg 81.633 KB
 
امتیاز دهی