قابل توجه دانشجویان گرامی اطلاعیه مهم آموزش در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم99-98 دانشگاه پیام نور مرکز فرخ‌شهر

به نام خدا

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص امتحانات پایان نیمسال دوم99-98 دانشگاه پیام نور مرکز فرخشهر

 1. به دلیل شرایط موجود آزمونهای پایان نیمسال دانشگاه پیام نور در کل کشور به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.
 1. دانشجویانی که تغییر محل آزمون داده اند پذیرفته نبوده و می بایست مطابق سایر دانشجویان دانشگاه مبدا در امتحانات شرکت نمایند( به طور مثال اگر دانشجوی مرکز فرخ‌شهر به عنوان حضور در امتحان مرکز شهرکرد را انتخاب نموده  می بایست مطابق برنامه اعلامی مرکز فرخ‌شهر امتحانات خود را برگزار نماید)
 1. تاریخ امتحانات مطابق با تاریخ های اعلامی در برگه انتخاب واحد اولیه و یا کارت آزمون می باشد.
 1. تمامی 20 نمره امتحانی پایان ترم در اختیار اساتید می باشد و با روشی که اعلام نموده اند آزمون خود را برگزار می نمایند. اساتید می توانند از طریق فضای مجازی( وات ساپ ، تلگرام و lms ) و یا کار تحقیقی، پژوهش  و امتحانات تستی یا تشریحی و یا ترکیبی از آن صورت گیرد. چگونگی برگزاری آزمونها طی یک برنامه جامع از طریق پرتال دانشگاه پیام نور فرخ‌شهر به آدرس ( fsh.chb.pnu.ac.ir   ) و همچنین کانال تلگرامی خدمات دانشجویی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
 1. دانشجویانی که دارای بدهی شهریه می باشند با اینکه می توانند در آزمون شرکت نمایند ولی در صورتی نمرات آنان ثبت می شود که یدهی خود را تسویه نمایند.
 1. نظر به اینکه کلاسها غیر حضوری بوده و خصوصا در این نیمسال حضور در کلاس اجباری نبوده است. این مطلب توسط دانشگاه  به اطلاع اساتید محترم رسانده و از آنها درخواست شده که گزینه حضور در کلاس را در نمرات ارزشیابی خود لحاظ ننمایند.

 

 1. با توجه به بند فوق هیچگونه نمره حضور در کلاسی از دانشجویانی که در سایر مراکز به صورت حضور در کلاس معرفی شده بودند پذیرفته نخواهد بود.
 1. با توجه به اینکه شروع امتحانات از تاریخ 18/3/99 می باشد و برخی از اساتید ممکن است قبل از این تاریخ اقدام به برگزاری آزمون از دانشجویان نموده باشند. اینگونه امتحانات از نظر مرکز معتبر و نمرات آنها قابل ثبت می باشد.لذا امتحانات مذکور در تاریخ پایان نیمسال برگزار نخواهد شد.
 1. دانشجویانی که در تاریخ مشخص شده در آزمون  شرکت ننمایند به عنوان دانشجوی غایب محسوب و غیبت آنها ثبت خواهد شد.
 1. دانشجویانی که در برگ انتخاب واحد خود دروسی با عنوان خود خوان ثبت شده است از آنجاییکه برای این دروس نیز استاد معرفی شده برای هماهنگی تاریخ و ساعت اینگونه  امتحانات با آموزش مرکز تماس حاصل فرمایند.32421778
 1. بعضی از اساتید محترم  ممکن است ،کارتحقیقی، پژوهش را برای ارزشیابی خود اعلام نموده باشند. لذا برای آن درس تاریخ روز و ساعت آزمون وجود  نخواهند داشت و دانشجویان  موظف هستند در تاریخ تعیین شده توسط استاد موارد خواسته شده را برای ایشان ارسال نمایند.
 1. دانشجویانی که به هر عنوان امکان استفاده از وسایل ارتباطی لازم برای شرکت در ارزشیابی الکترونیکی را ندارند می بایست تا تاریخ 11/3/99 به آموزش دانشگاه اطلاع داده تا هماهنگی لازم بین استاد و دانشجو از طریق این مرکز صورت گیرد.بعد از این تاریخ به درخواستها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 1. دانشجویانی که در یک روز و در یک ساعت دارای دو یا چند آزمون همزمان هستند قبلا با آموزش هماهنگ نمایند.
  1. .کلیه اطلاعیه ها و بخش نامه ها و  دستورالعمل ها از طریق پرتال (  fsh.chb.pnu.ac.ir) دانشگاه پیام نور فرخ‌شهر یا کانال تلگرامی خدمات دانشجویی مرکز فرخ‌شهر منتشر و سایر منابع مورد تایید این مرکز نمی باشد.

ستاد امتحانات مرکز فرخ‌شهر

فايلها
FB1005EC-BCFE-497A-A471-D500B868F636.png 7.244 KB
 
امتیاز دهی