جلسه درخصوص امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در تاریخ 13/3/98 با حضور ریاست دانشگاه ، اساتید هیأت علمی و کارکنان دانشگاه، جلسه ای درخصوص چگونگی برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98 با رعایت پرتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آزمون های غیرحضوری اساتید و کارکنان مرکز به ارائه نظرات خود پرداختند و سپس ریاست و مدیر آموزش مرکز برنامه های خود را طبق مقررات جهت هماهنگی بیشتر در بهتر برگزار شدن امتحانات پایان ترم تبیین نمودند .
فايلها
Untitled.jpg 5.75 KB
 
امتیاز دهی