راهنمای استفاده از سامانه
راهنمای استفاده از سامانه
راهنمای کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری
جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری به آدرس های زیر مراجعه نمایید.

 آدرس ورود به سامانه کلاس الکترونیکی:  http://lms.chb.pnu.ac.ir
 

اهنمای دانشجو ۱: دانشجوی گرامی جهت دریافت راهنمای کار با سامانه  کلیک کنید . 

راهنمای استاد ۱: استاد گرامی جهت دریافت  نحوه کار با سامانه تدریس الکترونیکی  کلیک نمایید.

راهنمای مدیریت و حذف فایلهای ضبط شده استاد :  دانلود و مشاهده 

راهنمای صحت میکروفن و اس‍‍‍‍‍‍‍‍پیکر ویژه استاد و دانشجو:  دانلود و مشاهده 

 
امتیاز دهی