امکان اخذ کارت آزمون نیمسال اول 99-98 از تاریخ 23/09/98

   احتراماً، با عنایت به امکان اخذ کارت آزمون نیمسال تحصیلی 3981 از تاریخ 23/09/98،دانشجویان جهت اخذ کارت آزمون باید بدهی‌های شهریه و همچنین شهریه متغیر خود را واریز تا نسبت به اخذ کارت آزمون اقدام نمایند.

داشتن کارت آزمون قبل از برگزاری امتحانات ترم برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و دانشجو فقط با داشتن کارت آزمون مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم می‌باشد.
 
امتیاز دهی