شرکت پرسنل و دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر در راهپیمایی 13 آبان

راهپیمایی 13 آبان

دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر

۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور سه حادثه و حماسه بزرگ در ایران است که همگی به نوعی با سلطه جویی مستبدان و روش برخورد ملت ایران با آنها مرتبط است. در سیزدهم آبان سال ۱۳۴۳، شاه، امام خمینی(ره) را به ترکیه تبعید کرد. در سیزدهم آبان سال ۱۳۵۷، نیز حدود ۶۰ نفر از دانش آموزان تهرانی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی در مقابل دانشگاه تهران به خاک وخون کشیده شدند. در سیزده آبان سال ۱۳۵۸، ملت ایران به توطئه های مستکبران به ویژه امریکا پاسخی شایسته داد و با تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران به اهمیت سیزده آبان افزود و به تعبیر حضرت امام، انقلاب دوم را رقم زد. وقوع این سه رخداد بزرگ، نمایندگان مجلس را به نام گذاری این روز با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار» رهنمون شد.(مقام معظم رهبری)

راهپیمایی 13آبان با رویکرد استکبارستیزی با حضور گسترده دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر  از میدان انقلاب شهر فرخ شهر  آغاز و با طی مسیر میدان انقلاب  به طرف میدان بسیج  این شهر  انجام شد. دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور در راهپیمایی بزرگ یوم الله 13 آبان روز استکبار ستیزی سرآغاز افول آمریکا  با دادن شعار مرگ برآمریکا  انزجار خود را بار دیگر از آمریکا بیان  نمودند. تجمع کنندگان با در دست در داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهای استکبار ستیزی از جمله مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل ،هیهات من الذله، لبیک یا خامنه ای ،انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام نموده و آمادگی خود برای مقابله با دشمنی های استکبار را فریاد زدند .

 
امتیاز دهی