قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام در بیست و هشتمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشجویان متقاضی ثبت نام در بیست و  هشتمین جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه، دانشجویان می توانند از 20 مهر لغایت 4 آبان ماه، با مراجعه به سایت  http://portal.saorg.ir  ثبت نام نمایند.نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی