*فوری* قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : آغاز ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از 30 آبان ارزشیابی اساتید این نیمسال از تاریخ 30 آبان در سیستم گلستان فعال می باشد . کلیه دانشجویان موظف به تکمیل ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان  در بازه زمانی 30 / 8/ 97 لغایت 24 /   9  / 97 می باشند . تکمیل ارزشیابی اساتید ، جهت دریافت کارت ورود به آزمون ضروری میباشد .
 
امتیاز دهی