برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

برنامه کلاسی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 96/7/23


برنامه کلاسی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 96/7/24


برنامه کلاسی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 96/7/25


*قابل توجه دانشجویان آقا که درس تربیت بدنی و ورزش 1را در ترم جاری گرفتند : اولین جلسه کلاسی در روز چهارشنبه 96/8/3 ساعت 14.15 در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد برگزار می گردد . استاد مربوطه آقای رفیعی می باشد. حضور در کلاس الزامی است.
تاریخ برگزاری سایر جلسات کلاسی : 8/17 -9/1-9/15-9/29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

***قابل توجه کلیه دانشجویان خانمی که درس تربیت بدنی یا ورزش 1 را اخذ کرده اند :

اولین جلسه  پنج شنبه مورخ 27 مهرماه ساعت 14.30 در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد برگزار خواهد شد . استاد این درس سرکار خانم کیوانی                  می باشند .

حضور در کلاس الزامی است.

سایر جلسات برگزاری این درس :

11/8/96  - 25/8/96    -  9/9/96 -   23/9/96