** جایزه برای دانشجویان خوش حساب در پرداخت شهریه ** قابل توجه دانشجویان محترم. نسبت به واریز شهریه  ثابت ومتغیر تا تاریخ 1396/12/08اقدام نمایید. به دانشجویانی که تا این تاریخ کل شهریه خود را واریز نمایند به قید قرعه جوایز نفیسی از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد.
 
امتیاز دهی