قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری و داوطلبان ثبت نام در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مشاوره و انتخاب رشته رایگان در دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر  تا تاریخ نوزده مرداد ماه انجام می پذیرد . ساعت مراجعه از 8 لغایت 12 می باشد .
 
امتیاز دهی