نشست هم اندیشی و بصیرت افزایی اعضای علمی ،کارکنان،دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر با عنوان انقلاب اسلامی،ارزش های اسلامی و مردم سالاری دینی با حضور دکتر احمدرضا بسیج نشست هم اندیشی و بصیرت افزایی اعضای علمی ،کارکنان،دانشجویان  دانشگاه  پیام نور واحد فرخ شهر  با عنوان انقلاب اسلامی،ارزش های اسلامی  و مردم سالاری دینی  با حضور دکتر احمدرضا بسیج
96/11/19
 
امتیاز دهی