1
چند تاریخ مهم از نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶:

⭕️ چند تاریخ مهم از نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶:

✅ آغاز انتخاب واحد 14 شهریور

✅زمان درخواست وام : از آغاز تا پایان انتخاب واحد

✅ ثبت درخواست مهمان 4 تا 16 شهریور

✅ ثبت درخواست تغییر رشته 4 تا 16 شهریور

✅ انتخاب درس معرفی به استاد 16 شهریور تا 8 آذر

✅ شروع کلاس ها از 25 شهریور

 
امتیاز دهی